رزومه

تحصیلات

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری برق – قدرت
دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد برق – قدرت
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی برق

افتخارات

پژوهشگر برتر کشوری
وزارت نیرو 1392
راهبر برتر تحقیقات صنعت برق
وزارت نیرو 1387
راهبر برتر تحقیقات صنعت برق
وزارت نیرو 1394
برگزیده کشوری اساتید
دانشگاه آزاد اسلامی 1385
برگزیده کشوری قرآن و عترت
دانشگاه آزاد اسلامی 1389

عضویت در کمیته های تخصصی

کارگروه تخصصی حوزه تحقیقات
وزارت نیرو -شرکت توانیر
کمیته راهبری ICT توزیع
وزارت نیرو -شرکت توانیر
کمیته تدوین مشخصات تجهیزات اتوماسیون
وزارت نیرو -شرکت توانیر
کمیسیون پژوهشگران شهر مشهد
شهرداری مشهد
کمیسیون پژوهش
استانداری خراسان رضوی

تجربه کاری

دانشگاه فردوسی مشهد
1373 - 1375

کارشناس برق/ کارشناس پژوهشی

شرکت رضا ترانس ورک (الکترو پژواک)
1377-1379

مدیر تولید/ مدیر عامل

دانشگاه آزاد اسلامی
1384 - 1386

معاون دانشگاه

شرکت توزیع برق خراسان رضوی
1379 - 1395

کارشناس مهندسی، کارشناس تحقیقات، رئیس گروه تحقیقات، مدیر تحقیقات

شرکت توزیع برق خراسان رضوی
1394 - اکنون

مدیر دفتر فنآوری اطلاعات و ارتباطات

سیستم مانیتورینگ و کنترل شبکه توزیع برق آبادان (فاز اول شبکه هوشمند)
1393 - 1394

مجری

مدیریت بارهای صنعتی بر مبنای اینترنت اشیاء
1397 - 1398

مجری

موسسه آموزش عالی وحدت – تربت جام
1399 - اکنون

مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری

سوابق پژوهشی

0
تعداد مقالات داخلی
0
تعداد مقالات خارجی